Untitled Document

로그인 | 회원가입 | 비번찾기
홈 > 동문카페 > 동문행사사진관  
 
2015년 총동문회 5월 와인페스티발
작성일 : 15.06.01 14:54
 글쓴이 : 최고관리자
조회 : 4,015  


부산와인스쿨 총동문회 5월 와인페스티발 행사

일시 : 2015.05.27(수)
장소 : 해운데 조선비치호텔 그랜드볼룸 행사장
와인 : *리셉션- 돌체볼로
        *클라우디 베이 소비뇽블랑
        *로버트 몬다비 멜로
        *펜폴즈 빈28 쉬라즈
        *마르치구 엠 까베르네소비뇽
        *마르치구 엠 쉬라